Piano

Pianokurser:

Enskild undervisning, jazzpiano, klassiskt piano, piano för sångare, piano för barn. Bokning är bindande efter lärares bekräftelse.

Piano:

Individuell undervisning. Vi arbetar med att utveckla din kunskap och känsla för olika genrer, teknik, ackordlära och komp, musikteorins grunder, improvisation och inspiration. Undervisningen sker utifrån den enskilda elevens förkunskaper och önskemål. Utgångspunkt kan vara ackordspel och komp såväl som den klassiska traditionen.

  • Tid: Enligt överenskommelse.
  • Pris: 5 x 30 min 2400 kr, 10 x 30 min 4800 kr, 5 x 45 min 3100 kr, 10 x 45 min 6200 kr.

Obs! 200 kr i bokningsrabatt för vuxna om du väljer en kurs på tio lektioner!

 • Lärare: Birgitta Henriksson

Mer info samt bokning: birgitta.henriksson@scenen.net och ylva.q.arkvik@scenen.net.

Klassiskt Piano:

Individuell undervisning. Fördjupning i barock, wienklassisicm, romantik och nutida repertoir. Vi arbetar med klassisk tonbildning och frasering och tittar också på kompositionstekniker och kännetecken hos olika kompositörer.

  • Tid: Enligt överenskommelse.
  • Pris: 5 x 30 min 2400 kr, 10 x 30 min 4800 kr, 5 x 45 min 3100 kr, 10 x 45 min 6200 kr.

Obs! 200 kr i bokningsrabatt för vuxna om du väljer en kurs på tio lektioner!

 • Lärare: Ylva Q Arkvik.

Mer info samt bokning: ylva.q.arkvik@scenen.net.

Jazzpiano:

Individuell undervisning. Fördjupning i jazzens och bluesens olika stilar och uttryckssätt och improvisation! Denna kurs är för dej som har en viss eller stor spelvana och vill utveckla ditt jazzpianospel och din förmåga att improvisera. Moment vi jobbar med kan vara färgade ackord, walking bass, olika improvisationstekniker, skalor och kyrkotonarter utifrån jazzharmonilärans grunder etc.

  • Tid: Enligt överenskommelse.
  • Pris: 5 x 30 min 2400 kr, 10 x 30 min 4800 kr, 5 x 45 min 3100 kr, 10 x 45 min 6200 kr.

Obs! 200 kr i bokningsrabatt för vuxna om du väljer en kurs på tio lektioner!

 • Lärare: Birgitta Henriksson.

Mer info samt bokning: birgitta.henriksson@scenen.net.

Piano för sångare:

Den här kursen är riktad till dig som sjunger och vill lära dig kompa dig själv på piano. Att själv kunna spela ger dig automatiskt snabbare instudering, större förståelse för låtens uppbyggnad och dessutom möjlighet att spela/framträda på egen hand. Kanske skriver du egna låtar och vill utveckla din förmåga att variera dina komp och få enkla praktiska tips kring hur du kan jobba med harmoniken. Fokus på ackord, enkel harmonilära, olika kompstilar samt på hur man på egen hand utvecklar och bygger upp ett bra pianokomp.

Två deltagare per lektion eller enskild undervisning. (För enskild undervisning se Kurs/Piano för priser).

 • Tid: Enligt överenskommelse.
 • Pris: 3500 kr/deltagare (10×45 min) 1750 kr/deltagare (5×45 min).
 • Lärare: Birgitta Henriksson, Ylva Q Arkvik.

Mer info samt bokning: birgitta.henriksson@scenen.net och ylva.q.arkvik@scenen.net.

Piano för barn:

Individuell undervisning eller i grupp. Nybörjar- och fortsättningskurser för barn från 5 år och uppåt. Vi arbetar med musikens byggstenar. Notläsning och gehör blandas med ackordspel, teknik, improvisation och enkel komposition. Med utgångspunkten i lusten att spela jobbar vi på att skapa en bra pianogrund!

 • Tid:Enligt överenskommelse.
 • Enskilda lektioner: 10×20 min 2500 kr, 10×30 min 3800 kr, 10×45 min 4900 kr.
 • Lärare: Birgitta Henriksson, Ylva Q Arkvik.

Mer info samt bokning: birgitta.henriksson@scenen.net och ylva.q.arkvik@scenen.net.

Eleverna Tycker: